• دوشنبه 21 مهر 1399 11:53
  • كد: 1176
حجت الاسلام بلک : اعلام آمادگی اجرای پروژه های اقتصادی به صورت مشارکت سه جانبه شهرداری، اوقاف و سرمایه گذار

حل مشکل حصه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه در جلسه شورای شهر درباره این منطقه توضیح داد:

مدیرکل اوقاف و امور خیریـه اسـتان اصفهان درباره حل مشکل زمین های وقفی حصه، گفت: ما این بحث را داوطلبانه مطرح کردیم، ا گر اراده ای برای حل ایـن مشکل باشد، ما آمادگی کامل داریم که در قبال دریافت زمینی و با توجه به اختیارات و مسئولیت های شرعی همکاری لازم را داشته باشیم.

حجت الاسلام محمدحسین بلک که مهمان ویژه جلسه علنی روز گذشته شورای شهر بود، ادامه داد: در این زمینه شهرداری باید برای ارائه خدمات به شهروندان منطقه حصه، کارهای لازم را انجام دهد. در ایـن جلسه، رئیس شورای شهر نیز بربررسی و حل مشکل حصه با برگزاری جلسه مشترک با اداره کل اوقاف، تأ کیدکرد. بلک بـا بیان اینکه برای همکاری با مدیریت شهری اصفهان بسته پیشنهادی 15 بندی را آماده کرده ایم، گفت: شورای شهر در صورت تمایل با ایجاد یک کارگروه می تواند این پیشنهادها را بررسی کند. او همچنین برای اجرای پروژه های اقتصادی به صورت سه جانبه شهرداری، اوقاف و سرمایه گذار، اعلام آمادگی کرد.

حجت الاسلام بلک با بیان اینکه برخی معضلات امروز جامعـه با موقوفات قابل حل است، افزود: در این زمینه با اجرای پروژه های مشارکتی می توان این مشـکلات را برطرف کرد. او ادامه داد: پیشنهاد می شود طر ح مشارکتی وقف را با هدف مقدس راه اندازی کنیم تا الگویی برای همه مسئولان باشد و بتوانیم در راستای ترویج فرهنگ وقف قدمی برداریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: نگاه ما تعاملی است و در نظر داریم در فضای تعاملی برای بهبود وضعیت کیفی مردم اصفهان قدمی برداریم. او با بیان اینکه حدود 50 هزار رقبه در استان اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: بیش از 800 نیت وقفی در استان اصفهان احصا شده است. با بیان اینکه20 هزار منزل مسکونی و چهار هزار واحد تجاری موقوفه در استان وجود دارد، ادامه داد: همچنین 700 مرکز آموزشی، بخش قابل توجهی از ظرفیت های گردشگری، 10هزار هکتار زمین کشاورزی فعال، بخشی از پارک ها و... در اصفهان موقوفه هستند. در این جلسه حجت الاسلام اصغرتوسلی رئیس اداره اوقـاف و امورخیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان گفت: در این منطقه ظرفیت هایی وجود دارد که بدون استفاده مانده و اداره اوقاف برای سرمایه گذاری در این زمین ها اعلام آمادگی می کند. او همچنین از کمک این نهاد بـه بیماران کرونایی با استفاده از موقوفات حوزه بهداشت و درمان خبر داد.

حجت الاسلام بیدرام، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان نیز بـا اشاره به رویکرد فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم، بر تعیین سهم مساجد و بقاع متبرکه شهر از بودجه فرهنگی شهرداری تأ کید و خواستار احیای موقوفه های در معرض نابودی با کمک شهرداری و نظارت شورای شهر شد.

تعامل دوجانبه

در این جلسه کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی برای ایجاد کارگروهی ویژه در این کمیسیون برای بررسی بسته همکاری ارائه شده توسط اوقاف اعلام آمادگی کرد. او همچنین درخواست کرد تـا اوقاف بـا کمک راه و شهرسازی مشکل حصه را حل کند.

کوروش خـسروی، رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر، بر مبارزه با شرک ربوبی تعدادی از زوار امامزاده ها و روشنگری در این زمینه تأ کید کرد.

فریده روشن، سخنگوی شورای شهرخواستار اطالع رسانی و آموزش های لازم به خیران برای تغییر دیدگاه آنها برای توجه ویژه به مشکلات جدید فرهنگی و اجتماعی شهر شد.

نصیر ملت، نایب رئیس شورای شهر هم با تأ کید بر امکان ات و بودجه های محدود شهر برای توسعه اصفهان، خواستار همکاری و مشارکت اوقـاف برای پیش برد پروژه های عمرانی و تأمین نیازهای شهر در حوزه افزایش سرانه های تعیین شده در طر ح تفصیلی شهر شد.

امیراحمد زندآور، رئیـس کمیسیون حمل ونقل بر جایگاه اوقاف در توسعه شهر تأ کید کرد و گفت: تعدادی از املا ک موقوفه شهر بلاتکلیف هستند که این مشکل باید حل شود. او همچنین از این نهاد درخواست کرد تا با همکاری دفتر مشارکت ها و سرمایه گذاری شهرداری، بخشی از نیازهای شهر را برطرف کنند.

افـروزی، مدیر املا ک شهرداری هم خواستار برگزاری جلسات هفتگی مشترک بین اوقاف و شهرداری برای حل مشکلات موجود در شهر شد.

بررسی راه‌های تعامل

 درپایان این جلسه، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بر بررسی موارد مطرح شده در جلسه هیئت مدیره این شورا تأ کید کرد و گفت: بدین ترتیب نحوه تعامل مدیریـت شهری با اوقاف تعیین تکلیف می شود.

نصر اصفهانی ادامه داد: برای حل مشکلات گلوگاه ها و معابر شهر به تعامل با اوقاف نیاز داریم.

 

افزودن ديدگاه