• دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 09:41
  • كد: 1021

ریاست محترم شورای شهر اصفهان، جناب آقای مهندس نصراصفهانی

شهردار فرهیخته اصفهان، جناب آقای دکتر نوروزی

بی تردید تصمیمات کلان مدیریت شهری سرمنشا بسیاری از تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که تاثیر مستقیم بر سرنوشت شهر عزیزمان اصفهان دارد. بدین وسیله برخود واجب دانسته مراتب تقدیر و سپاس خود را از جنابعالی در خصوص پیگیری مجدانه و تصویب مصوبه اهداء قسمتی از افزایش سالیانه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در سال 1399 که راهگشای بخش عمده ای از مشکلات انبوه سازان استان و پیرو آن توسعه فضای کسب و کار است، اعلام نماییم. از خداوند متعال سلامتی و بهروزی شما را خواستاریم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        انجمن انبوه سازان استان اصفهان

افزودن ديدگاه